Polityka prywatności

"Platformy Usługowej"

  1. THINKING PEOPLE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
  2. THINKING PEOPLE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem danych statystycznych nie pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
  3. THINKING PEOPLE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie udostępnia dane osobowe Użytkowników na żądanie organów państwowych w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.
  4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych innemu Użytkownikowi, z którego profilem został połączony przez Algorytm doboru umożliwiający nawiązanie kontaktu przez Użytkowników.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez Platformę usługową w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Platformę usługową, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).
  7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, komunikatów o zmianach w ofercie, powiadomień, oraz innych wiadomości od Administratorów serwisu Platforma usługowa.
  8. Baza Użytkowników serwisu Platforma usługowa zarejestrowana jest u Generalnego Inspektora Danych Osobowych – numer zgłoszenia
  9. Każde wprowadzone przez użytkownika dane, można bezpiecznie usunąć z baz danych serwisu Platforma usługowa. W celu usunięcia danych użytkownik winien skontaktować się Administratorami poprzez korespondencję elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres mail bok@fabrykazlecen.pl